Drop Down Community с първото си EP

“Петте елемента” е най-новият проект на музикантите от Drop Down Community. Младите артисти реагират с особена болезненост към този проблем и така се ражда идеята да поканят изявения млад композитор Иво Паунов, с когото да създадат цикъл от пет авторски пиеси “Петте елемента”: Въздух, Огън, Вода, Земя и Пластмаса. В изграждането на този музикален цикъл са използвани възможностите на камерния струнен оркестър. Ключово в композиционната техника е балансът между ансамбловия и соловия звук, като в концепцията на произведенията е заложено всеки един от петнадесетте изявени инструменталисти да бъде третиран като солист. Отделните пиеси представляват мрежа от лайтмотиви, които се обединяват в последната, пета част – Пластмаса, като по този начин се илюстрира проникването на този пети елемент във всички природни стихии.
Първото EP на състава вече може да се намери онлайн на платфомрата Distrokid

Създаването на музикалния цикъл “Петте елемента” е осъществено с подкрепата на Министерството на културата!