Пластмасата прониква и в нашата храна

Голямо количество пластмаса плава в моретата и океаните. С времето тя се разпада на много малки парчета, които рибите поглъщат, мислейки ги за храна. Оттам тя попада и в нас, хората. Средно за месец човек приема с храната над 20 грама микропластмаса!
Бъди отговорен и изхвърляй разделно пластмасовите отпадъци от опаковки в жълтия контейнер. ♻️