Пернишки ученици ще се обучават в създаване на енергия от слънцето в специална лаборатория

В лабораторията учениците ще могат да използват три различни системи за преобразуване на слънчевата светлина в топлинна енергия: с плосък термоколектор; с вакуумно-тръбен термоколектор, както и система с фотоволтаични модули. Те ще могат да се наблюдават и използват за реално производство на топла вода. Също така ще могат да се настройват по такъв начин, който позволява сравняване на техните основни параметри, компоненти и начин на работа. В допълнение към това учениците ще могат да правят упражнения, като добавят към системата компенсаторен съд за акумулиране на топлинната енергия, генерирана от собствените преобразуватели. Всички тези процеси ще бъдат изучавани от учениците и впоследствие управлявани от тях под ръководството на преподавателите по време на практическите упражнения.

Повече информация може да намерите тук