Грижи за пчелите през зимата

Добре зазимените пчелни семейства излизат от зимата с минимални загуби на пчели, развиват се бързо и следователно събират по-голямо количество мед от по-слабите семейства, докато недобре зазимените пчелни семейства излизат от зимата слаби и често не могат да съберат дори собствената си храна. Подготовката за зазимяването обикновено започва през август, докато самото зазимяване се извършва в края на септември и началото на октомври. То се извършва в тихи, слънчеви и топли дни. Важно е да следваме няколко задължителни стъпки за да постигнем успешно зазимяване на пчелите.
За повече информация може да прочетете цялата стития на Георги Пчелин тук