На 18 април Гората.БГ подари още над 10 000 дървета!

Гората.БГ

На 18 април Гората.БГ подари още над 10 000 дървета! Горите са изключително важни за запазването на баланса на екосистемата на планетата. Затова и дейността на нашите партньори от Гората. БГ е толкова важна. През последните години те засадиха над 1.4 млн. дървета и спасиха множество гори.

Значението на горите не може да бъде подценявано. Ние зависим от тях за нашето оцеляване, от въздуха, който дишаме, до дървесината, която използваме. Те са белият дроб на планетата. Освен че осигуряват местообитания за животните и поминък за хората, горите предлагат и защита на водосбора, предотвратяват ерозията на почвата и смекчават климатичните промени. И все пак, въпреки зависимостта ни от горите, ние все още им позволяваме да изчезнат.

Ако се чудите как горите влияят на ежедневния ви живот, си отговорете на следните въпроси: Закусвате ли? Пътувате ли до работа в автобус или кола? Седните ли на стол? Съставяте ли списък за пазаруване? Имате ли билет за паркиране? Ползвате ли носни кърпички?

Горските продукти са жизненоважна част от нашето ежедневие по повече начини, отколкото можем да си представим… След океаните горите са най-големите складове за въглерод в света. Те спомагат за запазването на баланса в екосистемата и са от решаващо значение за оцеляването на човечеството.

Дърветата абсорбират вредните парникови газове, които водят ​до климатични промени. Само в тропическите гори четвърт трилион тона въглерод се съхранява в надземната и подземната биомаса.

Горите ни осигуряват чиста вода за пиене, къпане и други домакински нужди. Носят защита на водосборните басейни и намаляват или забавят количеството ерозия и химикали, които навлизат във водоемите. Дърветата ни осигурява храна и лекарства. Тя служи като буфер при природни бедствия като наводнения и валежи. Предоставя местообитание на повече от половината от наземните видове в света.

©wwf Снимка на корицата

Източник: WWF