Милена Петканова

Абсолютно най-големият ми страх, е че няма да успеем да колонизираме друг космически обект, преди нашата планета да е станала негодна за живот. Съответно идните поколения ще бъдат особено прецакани. Според експертите глобалното затопляне е основната заплаха за планетата ни, а замърсяването забързва процеса, поради засилващия се парников ефект.

Побърква ме как ние, човеците, не успяваме да предприемем адекватни мерки. Затова приветствам всеки проект и всяко усилие по темата. Според мен освен изключително красива, Петте елемента е и много смислена инициатива, понеже е насочена съм осветляване на проблема, което е и първата стъпка за всеки. За мен е чест да бъда част от този проект.